De egel is een van onze grootste insecteneters en een belangrijke ongediertebestrijder in tuinen. Egels eten voor tuinplanten schadelijke dieren, zoals rupsen, slakken en kevers. Zo wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen overbodig. Met enkele eenvoudige maatregelen is een tuin egelvriendelijk te maken en helpt u de bedreigde egelpopulatie.

Een tuin egelvriendelijk inrichten

  • Nest- en schuilmogelijkheden. Plekken waar egels kunnen schuilen, nestelen en foerageren zijn bijvoorbeeld een composthoop, rommelhoekjes met takken en bladeren, of een stapel houtblokken. Ook hebben egels nestmateriaal nodig, zoals bladeren, grassen en mos. Door een egelhuis te plaatsen weet u zeker dat het dier een droge en beschutte plek heeft om zijn winternest in te maken en de jongen in groot te brengen. 
  • Egelvriendelijke beplanting. Een afwisselende beplanting, met bloemen die veel nectar bevatten, trekt veel insecten aan. Deze diertjes vormen voedsel voor de egels. Dichte begroeiing en hagen zijn perfect om in te schuilen.
  • Toegankelijk maken. Maak de tuin op verschillende plekken goed toegankelijk, zeker langs de grens met egelvriendelijke buurtuinen. Een opening van 14 x 14 cm in een schutting, gaaswand of muur is voldoende. Een egel loopt heel wat af om aan voldoende voedsel te komen, in een nacht kan dat wel 2 kilometer zijn via een route door honderden tuinen!

  • Egels voeren. Kleine en jonge exemplaren kunnen bijgevoerd worden met bij voorkeur kattenvoer, nat voer en brokjes. 
  • Water. Egels kunnen water drinken uit een vijver, waterschaal of een regelmatig met vers water gevuld bakje. Zorg voor een schuine vijveroever, anders kunnen de egels verdrinken. *Zieke egels opvangen. Een gezonde egel is over het algemeen alleen in de avond en nacht actief. Loopt er overdag een egel rond in de tuin, dan is er vaak iets mis. Een jonge egel kan zijn moeder roepen met een fluitend geluid, als die ook binnen enkele uren niet opdaagt heeft het egeltje hulp nodig. Neem altijd contact op met het dichtst bijzijnde egelopvangcentrum.
  • Niet doen. Geef nooit melk, daar kunnen egels zelfs dood van gaan, en ook geen brood. Vermijd het gebruik van slakkenkorrels en andere ongediertebestrijdingsmiddelen die het voedsel van de egel doden.

Tekst en foto tuinmuur: Modeste Herwig