Door druiven te snoeien en krenten krijgt deze mooie grote trossen. Snoeit en krent u niet, dan is de kans groot dat de vruchten klein blijven.

Als u een druif in de tuin hebt, zullen de trosjes in juni al goed te zien zijn en zullen de druiven snel opzwellen. Meestal zijn de jonge scheuten in deze periode ook flink aan het groeien. De takken kunnen ingekort worden om de plant in model te houden. Door het terugnemen van de takken wordt bovendien een goede vruchtontwikkeling gestimuleerd. Als er te veel trossen blijven hangen vraagt dit erg veel energie van de plant, waardoor er eerder iets mis kan gaan en de vruchten bovendien kleiner blijven.

Snoeien in de zomer

Snoei de ranken, waar de druiventrossen in zichtbaar zijn, in de zomer flink terug en laat per scheut ongeveer twee trosjes hangen. Laat boven het laatste trosje nog twee bladeren zitten.

TIP Het in model snoeien van de druif doet u het liefst voor december. Lees hier meer over de wintersnoei. 

Druiven krenten

Wilt u mooie trossen vol grote druiven, dan kunnen ze in juni gekrent worden. Dit is niet beslist nodig, maar u krijgt wel grotere druiven. U kunt dit klusje het beste doen als de steeltjes in de tros nog goed te zien zijn. Alle kleine vruchtjes knipt u weg, dit gaat makkelijk met een schaar die vrij dunne punten heeft. Laat bovenin de tros volop druiven zitten en haal eerst de meeste bessen binnenin weg en dan de kleinste. Zo blijft er rond elke druif voldoende ruimte over en kan de tros zich mooi ontwikkelen.