Onkruid verwijderen is een terugkerend tuinklusje. Maar er zijn hulpmiddelen om onkruidgroei te voorkomen. Heeft u last van onkruid dan kunt u dit op verschillende manieren verwijderen. Lees hier tips om onkruid te voorkomen en te bestrijden. 

Wat is onkruid? Alle planten die groeien op een plek waar u ze niet wilt zien. De meeste onkruiden groeien uit zaad. Zaden van onkruid zitten in vrijwel elke grond, ze kunnen ook door vogels of door de wind in de tuin komen. Diep onder de grond kunnen zaden vele jaren kiemkrachtig blijven. Dat verklaart waarom na spitten soms de meest onverwachte planten verschijnen.

Onkruid voorkomen

 • Op tijd verwijderen. Laat u het onkruid te groot worden, bloeien en zaad maken, wat soms in onwaarschijnlijk korte tijd gebeurt, dan volgt een enorme uitbreiding. Laat de planten dus niet in het zaad schieten. 
 • Mulchen. Door het afdekken van de bodem tussen de planten komt daar geen licht, zo kan er geen onkruid kiemen en groeien. Mulchen kunt u met onkruidvrije grond, zoals potgrond, met houtsnippers, boomschors, cacaodoppen, grind, afgemaaid gras, met een mat van kokosvezels, maar ook met anti-worteldoek. Mulchen is vooral praktisch tussen struiken of bij vaste planten die op enige afstand van elkaar mogen staan. Planten die dicht tegen elkaar aangroeien, zoals bodembedekkers, kunnen niet gemulcht worden. Lees hier meer over mulchen. 
 • Afdekken met folie. Wanneer u een groot, braak stuk grond onkruidvrij wilt houden of maken dan is afdekken een optie. Dit kan met zwarte folie. Het is raadzaam om eerst wat te sproeien en het onkruid een beetje te laten kiemen om het vervolgens af te dekken. Het gekiemde onkruid zal dan afsterven. Deze methode wordt wel toegepast alvorens gazongras in te zaaien. 
 • Antiworteldoek. Bij de aanleg van paden en terrassen is het aan te raden anti-worteldoek onder de bestrating aan te leggen. Veeg de voegen in met voegenzand.
 • Bodembedekkers. Plant sterke bodembedekkers, zoals Waldsteinia of Hedera. Als die een gesloten dek vormen dan komt er (bijna) geen onkruid meer doorheen. Wel goed mesten, zodat de bodembedekkers sterk groeien.

Mulchlaag van grind

Grind dekt de grond af, waardoor onkruid minder kans krijgt. 

Onkruid verwijderen

Is er toch onkruid in de tuin gekomen dan kunt u het weghalen door wieden, schoffelen, hakken, branden of spuiten. 

 • Wieden of plukken. Het onkruid met de hand uittrekken. Doet u het na een regenbui of maakt u eerst de grond heel goed nat, dan trekt u de planten er makkelijker uit, met wortels en al. Bij lastige onkruiden zoals paardenbloem of zevenblad zoveel mogelijk de wortels verwijderen. Gebruik zo nodig en onkruidsteker.
 • Schoffelen, hakken. Gebruik een goede, scherpe schoffel met een lichte, lange steel en blijf altijd rechtop staan. Met een schoffel kunt u het onkruid duwend afsnijden, maar ook trekkend. Als de achterkant tenminste goed scherp is. Met een hak maakt u alleen trekkende bewegingen en werkt u achteruitlopend. Doe het werk zo mogelijk bij droog weer. Het afgesneden onkruid verdroogt dan. Vooral geschikt voor een nog jonge beplanting en de moestuin.
 • Branden. Het branden van onkruid is in opkomst. Met de hete vlam uit een flesje butagas wordt het onkruid verbrand, elektrisch branden is ook mogelijk. Hiervoor zijn talloze handige apparaatjes te koop. Niet geschikt om tussen planten te werken, wel goed voor paden en terrassen. Pas op voor brand!
 • Heet water. Door het overgieten van het onkruid met voldoende heet (kokend) water kunt u het onkruid tot in de wortels aantasten. Met stoom- of hete lucht apparaten wordt hetzelfde effect bereikt. 
 • Borstelen. Met een onkruidborstel of -bezem zijn de bovengrondse delen van onkruid van de bestrating te vegen.
 • Spuiten. Bestrijdingsmiddelen zijn slecht voor het milieu, er zijn steeds minder middelen voor de bestrijding van onkruid toegelaten. Enkele ecologisch verantwoorde middelen kunt u nog wel gebruiken. Bespuit de bladeren, de werkzame stof wordt via het blad opgenomen en doodt de plant tot in de wortels. Bladeren dus niet verwijderen. Spuit bij windstil weer en als het minimaal 24 uur droog blijft. Houd altijd de dosering op de verpakking aan en bespuit alleen het onkruid.

Lees hier meer tips en trucs voor het onderhoud van uw tuin

Tekst en fotografie: Modeste Herwig

Lees hier meer over: zevenblad verwijderen * haagwinde verwijderen * paardenbloemen verwijderen * azijn tegen onkruid * brandnetels verwijderen