Vochtige grond in de tuin kan heel vervelend zijn. Door het water af te voeren via een drainagesysteem kan stagnerend water echter worden voorkomen en kunt u profiteren van de voordelen van een vochtige tuin. Op vochtige, voedselrijke grond groeien de mooiste planten. Meestal zonder dat u er veel werk aan hebt. 

Border op vochtige grond

Het is zeker mogelijk een kleurige border te maken op vochtige grond, er is voldoende keus uit rijkbloeiende planten. Bijvoorbeeld koninginnekruid (Eupatorium), moerasspirea (Filipendula), kattenstaart (Lythrum) en eendagsbloem (Tradescantia). Sommige van deze planten groeien ook goed in de halfschaduw op drogere grond, maar als ze in de zon in vochtige grond staan zullen ze rijker bloeien. Combineer de rijke bloeiers bijvoorbeeld met fraaie bladplanten zoals de Hosta en siergrassen voor vochtige grond, zoals hangende zegge (Carex pendula), Hakonechloa, gierstgras (Milium effusum) en pijpestrootje (Molinia). Varens die van vochtige grond houden zijn onder andere de wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) en de struisvaren (Matteucia struthiopteris). Ook de meeste bamboes doen het goed op vochtige grond. 
 

Een vochtige oever 

Bij een vochtige oever is er een geleidelijk verloop van nat naar droog. Onderaan zal de bodem zeer nat zijn, een stukje hoger is de grond al iets droger en op het niveau van de rest van de tuin is sprake van normale vochtigheid. Vooral in de volle zon biedt zo'n oever ruimte aan een groot sortiment planten. Onderaan groeit het moeras vergeet-mij-nietje (Myosostis), iets hoger kattenstaart (Lythrum), Astilbe en Hosta. In het midden planten die van matig vochtige grond houden, zoals monnikskap (Aconitum) en Zeeuws knoopje (Astrantia). Helemaal bovenaan kunnen gewone borderplanten groeien, zoals klokjesbloemen (Campanula) en zelfs rozen. Zo'n situatie is overigens ook ideaal voor allerlei dieren die in en bij het water leven. 

Vochtig en zuur 

Als er sprake is van vochtige grond in de tuin dan kan door de toevoeging van turf een zuur milieu gecreëerd worden. Dit is een geschikte standplaats voor varens, Rhododendron en azalea. Op zo'n plek voelen ook allerlei bijzondere planten zich thuis, zoals wollegras (Eriophorum), Houstonia, eenbes (Paris), paddelelie (Tricyrtis), drieblad (Trillium), dwergrus (Juncus ensifolius), dopheide (Erica tetralix) en zelfs orchideeën zoals Dactylorhiza. Een uitdaging voor de echte plantenliefhebber. 

Natte grond verbeteren 

Een losse, goed gedraineerde vochtige grond is prima voor veel tuinplanten. Een bodem waarin het water blijft staan is echter funest voor de meeste soorten: de wortels rotten weg of bevriezen in de winter. Ook een hoge grondwaterstand kan erg vervelend zijn. Voor vaste planten en heesters moet het grondwater toch wel 60-100 cm diep zitten. Alleen echte moerassplanten houden van zo'n situatie. Water kan stagneren op zeer zware gronden zoals klei. De klei vormt een soort dichte koek waar het water niet doorheen kan. De enige oplossing is de bodem te verbeteren. U zorgt voor een goede, losse structuur door er compost, scherp zand en grit doorheen te werken. Ook mulchen bevordert een goede bodemstructuur. 

Ook interessant: grondsoorten verbeteren

Harde laag in de bodem 

Soms zit er een harde laag in de bodem waardoor het water niet weg kan stromen. Dit komt ook voor in nieuwbouwwijken. Als u gewone tuinplanten wilt kweken zal de laag doorbroken moeten worden, of moet er een drainagesysteem aangelegd worden. Is er een vermoeden van een ondoordringbare laag, graaf dan een ruime kuil van ongeveer een meter diep. Langs de wanden is nu duidelijk de bodemstructuur te zien en eventuele harde lagen. Dat merkt u dan al tijdens het spitten! Ook is duidelijk hoe hoog de grondwaterstand is.  Als er inderdaad een ondoordringbare laag aanwezig is dan kan die mechanisch doorbroken worden voor de aanleg van de tuin. In een bestaande situatie kunt u ook met een grondboor gaten boren van 1 meter diep. Het liefst twee gaten per vierkante meter. Vul de gaten met grind, de laatste 30 cm met grond

Drainagesysteem 

Is het vocht in uw tuin echt een probleem dan is het mogelijk het water af te voeren met een drainagesysteem. Hiervoor worden drainagebuizen ingegraven waardoor het water wordt afgevoerd. Soms is hierbij een pomp nodig om het water op een hoger niveau af te kunnen voeren. Omdat een drainagesysteem alleen naar tevredenheid werkt als het goed is aangelegd, is het de moeite waard een vakman in te huren.

Tip : Wilt u graag toch enkele planten in een vochtige tuin die van droge grond houden dan kunt u een verhoogd plantbed aanleggen. Omdat het water hier wel goed weg kan lopen zal de aarde een stuk droger zijn. 

Planten geschikt voor vochtige grond 

 • Zilverkaars (Actaea) 
 • Vrouwenmantel (Alchemilla) 
 • Astilbe 
 • Geitenbaard (Aruncus) 
 • Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) 
 • Kaukasische vergeet-mij-nietje (Brunnera) 
 • Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) 
 • Koninginnekruid (Eupatorium) 
 • Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris) 
 • Moerasspirea (Filipendula rubra en F. purpurea) 
 • Nagelkruid (Geum) 
 • Wilgbladige zonnebloem (Helianthus salicifolius) 
 • Daglelie (Hemerocallis) 
 • Houttuynia cordata 
 • Lis/iris (Iris ensata, I. sibirica, I. pseudacorus) 
 • Zomerklokje (Leucojum aestivum) 
 • Ligularia-soorten 
 • Prachtlobelia (Lobelia cardinalis en L. fulgens) 
 • Wederik (Lysimachia) 
 • Kattenstaart (Lythrum salicaria) 
 • Struisvaren (Matteucia struthiopteris) 
 • Maskerbloem (Mimulus) 
 • Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis palustris) 
 • Duizendknoop (Persicaria) 
 • Etageprimula (Primula) 
 • Poelruit (Thalictrum flavum) 
 • Eendagsbloem (Tradescantia) 
 • Langbladige ereprijs (Veronica longifolia) 
 • Callalelie (Zantedeschia aethiopica) 

Planten voor vochtige grond met groot blad 

 • Tafelblad (Astilboides) 
 • Schildblad (Darmera) 
 • Reuzenrabarber (Gunnera) 
 • Hartlelie (Hosta) 
 • Koningsvaren (Osmunda) 
 • Sierrabarber (Rheum palmatum) 
 • Schout-bij-nacht (Rodgersia) 

Siergrassen voor vochtige grond 

 • Reuzxenriet (Arundo) 
 • Zegge (Carex) 
 • Pampasgras (Cortaderia) 
 • Liesgras (Glyceria) 
 • Japans bosgras (Hakonechloa) 
 • Gierstgras (Milium effusum) 
 • Prachtriet (Miscanthus) 
 • Pijpestrootje (Molinia) 

Struiken en bomen voor vochtige grond 

 • Japanse esdoorn (Acer palmatum) 
 • Els (Alnus) 
 • Krentenboompje (Amelanchier) 
 • Schijnels (Clethra alnifoli 
 • Kornoelje (Cornus alba) 
 • Fothergilla major 
 • Sneeuwklokjesboom (Halesia carolina) 
 • Hortensia (Hydrangea) 
 • Amberboom (Liquidambar) 
 • Beverboom (Magnolia) 
 • Pieris 
 • Wilg (Salix) 
 • Vlier (Sambucus) 
 • Lijsterbes (Sorbus) 
 • Moerascipres (Taxodium) 
 • Gelderse roos (Viburnum opulus)

 Ook interessant: planten voor droge grond