Meststoffen voor de tuin zijn nodig om tuinplanten te laten groeien. Net als wij hebben planten voeding en water nodig. Wanneer u meststoffen geeft en voor welke soort u kiest, leest u hier.

Tuinplanten hebben voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien, daarom is het nodig de tuin regelmatig te bemesten. Het hangt van de grondsoort af of je de tuin regelmatig moet bemesten. Op arme zandgrond zal meer mest nodig zijn dan op voedzame klei. Voor de tuin kun je universele mest gebruiken of een specifieke bemesting voor bepaalde planten kiezen, zoals bijvoorbeeld hortensiamest. 

Lees ook: planten met gebreksverschijnselen door voedingstekort

Kiezen tussen organische en minerale meststoffen

Er zijn twee soorten mest: organische mest en minerale mest. Organische mest, zoals koemest, champignonmest en compost, stimuleert het bodemleven en bevat zeer veel verschillende voedingsstoffen die bovendien langzaam vrijkomen. In minerale tuinmest, ook kunstmest genoemd, zit voornamelijk stikstof (N), fosfor (P) en kali (K). Op de verpakking staat deze NPK-verhouding aangegeven. Het is van belang de dosering die op de verpakking staat aan te houden, om te voorkomen dat er te veel stoffen uitspoelen. Het voordeel van minerale mest is dat de voedingsstoffen direct vrijkomen.

Bij de aanleg van een tuin of een nieuw plantbed wordt een basisbemesting gegeven. Werk de mest eventueel licht onder. Meng je ook compost, goed verteerde koemest, bladaarde of een gemengde organische mest door de grond dan komt het bodemleven goed op gang. Bij een bestaande beplanting strooi je de mest en de compost in een mulchlaag tussen de planten.

Lees ook: organische meststoffen van natuurlijke grondstoffen

Wanneer geeft u voedingsstoffen

Mest moet u geven op het moment dat de planten de voedingsstoffen nodig hebben. Minerale mest werkt snel en kan gedurende het groeiseizoen regelmatig worden toegediend. Organische mest kunt u het beste in de winter of het vroege voorjaar geven, de voedingsstoffen komen dan vrij als de planten gaan groeien. Alle bemesting moet ongeveer half augustus gestopt worden. De planten hoeven dan niet meer te groeien maar maken zich klaar voor de winter.

Lees ook: wanneer en hoe bemest u de moestuin

Bekijk hier alle soorten grond voor uw tuin, van meststoffen tot compost en van tuinaarde tot potgrond